AD: Vrouwentraject in Dordrecht

Nieuw project om jonge Dordtse Vrouwen

terug de samenleving in te helpen

Wethouder Peter Heijkoop gaf gisteren het startsein voor het project Jonge vrouwen in beweging. Dat is een intensief programma waarmee dertien jonge vrouwen die al langere tijd in de bijstand zitten, leren om weer mee te kunnen doen in de samenleving. De aftrap van het project vond plaats bij Zorggroep Crabbehof.

Heijkoop vindt het belangrijk dat deze kwetsbare groep in de bijstand extra hulp krijgt: ,,Deze groep vrouwen heeft te kampen met lastige zaken zoals problematische schulden, psychische of relationele problemen en heeft weinig kans op werk. Met een intensieve aanpak en het bieden van bijvoorbeeld kinderopvang kunnen zij leren hun leven weer op de rails te krijgen. En dat blijkt te werken: vorig jaar hebben vijftien deelnemers een baan gevonden en startten er twee met een opleiding.’’

Persoonlijk plan
Met iedere deelneemster wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. De Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Werkshop houden bijeenkomsten die bestaan uit sport, coaching en workshops waarin ze bijvoorbeeld leren solliciteren. De deelnemers moeten in zes maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.

Bron: AD – Nieuw project om jonge, Dordtse vrouwen terug de samenleving in te helpen

Babeth (24): 'Het liefst zou ik psychologie gaan studeren'

Babeth zit niet op school en heeft geen werk. Maar wíl wel graag. Via de Sociale Dienst Drechtsteden kwam ze terecht bij het project Jonge vrouwen in beweging. Ze rondde eerder een mbo-opleiding af en studeerde een jaar fotografie aan de Kunstacademie, maar ze moest haar studie neerleggen omdat ze kampte met vermoeidheidsproblemen. ,,Ja, ik kreeg een burn-out. Nu ja, die had ik eigenlijk al een hele poos, maar ik ging gewoon door. Ik stopte niet. En op een bepaald moment kon ik helemaal niks meer." Babeth doet graag iets óf heel goed, óf helemaal niet. Misschien was dat het. Of misschien ging het mis omdat ze sneller overprikkeld raakt. ,,Ik heb autisme. Als er teveel prikkels zijn, krijg ik droge ogen en word ik misselijk."

Soms denkt Babeth ook dat mensen haar minder slim inschatten dan ze eigenlijk is, omdat ze autistisch is. ,,Ik reageer anders dan mensen verwachten, denk ik." En daardoor is Babeth onzeker geworden. Vrienden heeft ze op dit moment ook niet echt. Het project is voor haar daarom op meerdere vlakken een uitkomst. ,,Ik leer meer open te zijn en leer over sociale interacties. Misschien kan ik dan makkelijker vriendschappen opbouwen." En Babeth wil graag weer wat gaan doen op het vlak van werk of studie. ,,Werken zou ik parttime willen doen, en dan iets waarbij ik niet overvraagd wordt. Het liefst ga ik studeren. Ik vind psychologie heel interessant. Ik zou mijn levenskennis willen delen. Ik hoop bij het project meer zelfvertrouwen te krijgen." Babeth woont op dit moment bij haar moeder en broertje. ,,Een beetje krap, maar in ieder geval niet eenzaam. We proberen een grotere woning te krijgen", legt ze uit. Ze had eerder op zichzelf gewoond en dat vond ze eenzaam.

Hoe jonge vrouwen uit de bijstand worden geholpen

'Hun wereld wordt weer veel groter'

Jonge vrouwen uit de bijstand helpen én aan een baan. In de Drechtsteden doen ze het met een speciaal project. ,,De meiden kijken na een paar weken echt anders uit hun ogen. Ze hebben flink meer zelfvertrouwen en kunnen het leven weer aan.’’

De vrouwen zitten allemaal gemiddeld een jaar in de bijstand en hebben één ding gemeen: ze willen eruit. Ze willen de regie over hun leven weer terug. Zelfredzaam worden, niet meer afhankelijk zijn van instanties. Wat hebben ze hiervoor nodig? Perspectief, zelfvertrouwen én de juiste hulp. Daarvoor is het project Jonge vrouwen in beweging in het leven geroepen. Door de Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Werkshop.

In de zaal bij Zorggroep Crabbehof gebeurt van alles. Sporttrainer Thijs heeft een circuit uitgezet en de jonge meiden zijn zich flink in het zweet aan het werken. Links worden buikspieroefeningen gedaan, terwijl daarnaast iemand zigzaggend langs felgekleurde pionnen snelt en rechts doet iemand iets met zakjes kersenpitten. ,,Goed zo, veel drinken”, roept coach Nadia Karraz naar een van de dames die naar adem hapt en een slok water neemt.

Het is vandaag de wekelijkse sportochtend van het project, dat de vrouwen tussen de 19 en 27 jaar moet leren weer mee te doen in de samenleving. ,,Eigenlijk hun leven weer een beetje op te pakken. Daar reiken wij handvatten voor aan”, zegt coach John van Buuren, van stichting Werkshop. Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden organiseert de stichting drie maanden lang bijeenkomsten die bestaan uit sport, persoonlijke coaching en workshops waarbij bijvoorbeeld sollicitatievaardigheden worden aangeleerd. Het is de bedoeling dat de deelnemers in circa zes maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.

Bron: Hoe jonge vrouwen uit de bijstand worden geholpen: ‘Hun wereld wordt weer veel groter’