ESF SUBSIDIE 2014-2020

2014-2020

ESF Subsidie

ESF Subsidie 2014-2020 voor aanpak werkloosheid Stichting Werkshop kan in Drechtsteden bij Wijk naar Werk door o.a. ESF subsidies een bijdrage leveren bij het bestrijden van werkloosheid.

De gemeente Dordrecht heeft ESF-subsidie aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van bestrijding van werkloosheid in de arbeidsmarkt Drechtsteden. Het project ‘Wijk naar Werk’ is een van deze deelprojecten.