Vertrouwen en AVG

Wij bij Stichting Werkshop vinden het belangrijk om de vertrouwen die mensen en instanties in ons hebben niet te beschamen. Dit is voor ons ook de belangrijkste reden om de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) zeer serieus te nemen. Met alle partijen waarmee we persoonsgegevens uitwisselen is een verwerkersovereenkomst getekend. Ook wordt alles netjes bijgehouden in een verwerkingenregisteren.

Intern besteden wij veel tijd en aandacht aan de AVG met als doel dat wij bewust omgaan met persoonsgegevens. Het totale proces is reeds beschreven in onze Privacy Policy. Daarnaast hebben wij een calamiteitenplan die we direct kunnen inschakelen indien noodzakelijk.