Projecten

Maatschappelijk Dienst tijd

In Rotterdam-Zuid start het talentontwikkelingsprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Dit programma is speciaal voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar oud, die in Rotterdam Zuid wonen of er naar school gaan. Met MDT op Zuid krijgen zij de unieke kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Jonge Vrouwen in Beweging

Vrouwen in de bijstand vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Speciaal voor hen hebben we samen met het jongerenteam van de Sociale Dienst Dordrecht een programma ontworpen. Niet alleen waren de deelnemers zeer enthousiast, ook de resultaten waren veelbelovend.

Wijk naar Werk

Wij bieden een structurele oplossing voor mannen en vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bereiken wij met onze werkgarantie trajecten waarin wij de kandidaten opleiden en bemiddelen naar regulier werk. De terugval hiervan is slechts 10%.

MatchMaker

Ons programma Matchmaker helpt (dreigend) voortijdig schoolverlaters uit de regio Drechtsteden naar school, een opleiding of aan het werk te gaan. Sinds 1 maart 2016 werken we hierin samen met Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland.The MatchMaker begeleidt jongeren tot 27 jaar richting school, leren en werken of werk.

Wasstraat

We ontwikkelden de methodiek Wasstraat om kandidaten effectief voor te bereiden op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Een methodiek die ons helpt kandidaten de juiste begeleiding te bieden. Wasstraat wordt in verschillende gemeenten in Nederland ingezet.

Handhaving

Overlast in de publieke ruimte is erg vervelend. Wanneer dit veroorzaakt wordt door mannen of vrouwen die geen zinvolle dagbesteding hebben, dan willen we hier vreedzaam ingrijpen. Onze Werkmakelaar bekijkt per individu of werk, scholing of een duurzame dagbesteding de oplossing is.

Heb je vragen over een van deze projecten, neem dan contact met ons op