Handhaving

project

Handhaving

Stichting Werkshop richt zich op het tegengaan van overlast van deze doelgroep door, via de inzet en begeleiding van onze werkmakelaar, dit wordt gedaan door deze jongeren gericht toe te leiden naar werk. De werkmakelaar is een beproeft concept dat deze zware doelgroep, die veelal in het reguliere systeem geen voet aan de grond krijgt, en vervolgens aanspreekt en hen verantwoordelijk stelt. Onze werkmakelaar spreekt hun taal en past waar nodig onorthodoxe werkwijzen toe die effectief zijn. De inzet van Stichting Werkshop focust zich op vanuit de gemeentelijke overlastaanpak aangemelde mannen en vrouwen, veelal zonder recht op een uitkering die overlast op straat veroorzaken. Het begeleiden, opleiden en bemiddelen naar werk van mannen en/of vrouwen met een (zeer) grote achterstand op de arbeidsmarkt i.c.m. multiproblematiek en veelal overlastgevend gedrag. Prioriteit wordt gelegd bij kandidaten die worden aangeleverd door het handhavingsteam van de gemeente. Indien bemiddeling naar werk geen optie blijkt te zijn, dan is de inzet gericht op toeleiding naar scholing of andere duurzame dagbesteding.