MatchMaker

the

MatchMaker

Op 1 maart 2016 is er een intensieve samenwerking gestart tussen Stichting Werkshop en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid- Holland betreft the MatchMaker. De MatchMaker is in het leven geroepen om oud-voortijdig schoolverlater en dreigend voortijdig schoolverlaters in de regio Drechtsteden naar school, leren en werken of aan het werk te krijgen. The MatchMaker begeleidt jongeren tot 27 jaar richting school, leren en werken of werk. Wij werken intensief samen met het ZOW overleg (zorg, onderwijs en werk), dit doen zij onder andere met het LeerWerkLoket en andere betrokken organisaties. De kracht van het project ligt voornamelijk in het oppakken van kandidaten vervolgens niet meer loslaten en ten slotte het snel en direct schakelen met andere organisaties. Door deze fijne samenwerking zijn inmiddels al meer dan 42 kandidaten met positief resultaat geholpen.