Jonge Vrouwen in Beweging

project

Jonge Vrouwen in Beweging

In een brainstormsessie is een droom van het Jongerenteam van de SDD en Stichting Werkshop gedeeld en vervolgens omgezet in een pilot waarbij activering en empowerment van jonge vrouwen centraal staat. Vrouwen in de bijstand vormen een kwetsbare groep in de samenleving.

Het risico van armoede is voor deze groep vaak reëel en de arbeidsmarktpositie is veelal ongunstig. Tijdens het traject is de focus gericht op ze te activeren, ze in hun kracht zetten, obstakels weg te nemen en ze inzicht bieden op de mogelijkheden omtrent:

  • Werk of werkervaringsplaats;
  • Opleiding/onderwijs

Wij zijn op de pilot die we samen hebben gedraaid waarbij vijftien deelnemers een baan gevonden en startten er twee met een opleiding.’

Artikel: AD – Nieuw project om jonge, Dordtse vrouwen terug de samenleving in te helpen

Persoonlijk plan
Met iedere deelneemster wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. De Sociale Dienst Drechtsteden en Stichting Werkshop houden bijeenkomsten die bestaan uit sport, coaching en workshops waarin ze bijvoorbeeld leren solliciteren. De deelnemers moeten in zes maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.