Wasstraat

project

Wasstraat

Stichting Werkshop is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van kandidaten. In de afgelopen jaren is gebleken dat de afstand van de kandidaten. tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Hierdoor wordt het steeds lastiger om kandidaten direct te bemiddelen. Vanuit Stichting Werkshop is een methodiek ontwikkeld om de kandidaten voor te bereiden op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en hen hierin de juiste begeleiding te bieden. Deze methodiek wordt in verschillende gemeente en bij trajecten ingezet om kandidaten klaar te stomen voor de uitstroom werk. Hier worden de basis werkvaardigheden nader uitgelegd. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de leefwereld van de kandidaat.

Een belangrijk onderdeel is het voortraject dat wordt uitgevoerd door onze professionele trainers. Het doel is om de kandidaten sociale vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld hoe je op een goede manier omgaat met moeilijke situaties op het werk in plaats van terug te grijpen naar straat gedrag. De begeleiding zal worden gedaan op zowel individueel als op groepsniveau. De individuele gesprekken zullen de volgende elementen bevatten.

Tijdens de groepssessies zal vooral worden gekeken naar houding en gedrag en vooral gericht op wat ze kunnen verwachten op de werkvloer. Wat zijn de geschreven en vooral de ongeschreven regels van de werkvloer. Daarnaast wordt er ingezoomd op de werk ethos in verschillende branches. De sfeer, cultuur en omgeving van verschillende branches zullen worden toegelicht en besproken.

Verder worden er ook sport lessen gegeven betreft activering. De sport lessen zullen worden ingezet om de kandidaten letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. Hierdoor zal worden gekeken hoe ze samen werken, hoe ze reageren op kritiek en zal hun mentale weerbaarheid worden verhoogd. De doelgroepen zijn als volgt: De doelgroepen zijn als volgt:
  • Kandidaten met multiproblematiek
  • PRO/VSO kandidaten
  • Kandidaten die gebrekkige werkvaardigheden
  • Kandidaten die lang stil hebben gezeten
De wasstraat kan ook in onderling overleg worden aangepast en op maat worden gesneden voor statushouder.