Wijk naar Werk

van

Wijk naar Werk

Wij bieden een structurele oplossing voor mannen en vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bereiken wij met onze werkgarantie trajecten waarin wij de kandidaten opleiden en bemiddelen naar regulier werk. De terugval hiervan is slechts 10%. Wij komen tot dit resultaat door het geven van intensieve begeleiding tijdens onze trajecten en het geven van nazorg zodra de kandidaten eenmaal aan het werk zijn.

Het profiel van onze kandidaten zijn in de afgelopen 5 jaar met circa 600 kandidaten gegroeid. Zij zijn opgeleid en met succes bemiddeld naar werk.